درباره موسسه

       موسسه مدیریت کیان اندیشه جزو اولین گروه موسساتی است  که موفق به دریافت مجوز اعزام دانشجو به شماره ۴۵۹۵۶/۲/۴۲ مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۳ از وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری  شده است. حوزه فعالیت موسسه کشور های مجارستان (عضو دائم اتحادیه اروپا –شنگن) ، قبرس و ترکیه است.
       موسسه مدیریت کیان اندیشه اولین موسسه ای است که مجوز اعزام دانشجو به کشور های فوق الذکر را دریافت نموده و طی سالیان گذشته  آمار قابل توجهی از تعداد دانشجویان اعزام شده به کشور های حوزه فعالیت خود  داشته و اظهار لطف و قدردانی اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان و خانواده های محترم آنان از احساس مسئولیت موسسه و ارائه خدمات کامل به ایشان همواره موجب مباهات موسسه بوده است.
       موسسه مدیریت کیان اندیشه امیدوار است بتواند در سایه الطاف الهی سهمی هر چند کوچک در تعالی علم و دانش وپایه ریزی آینده ای روشن و پر افتخار برای عزیزان این مرز وبوم داشته باشد.
 
        توضیح لازم:
 
       بر اساس مصوبه شماره ۴۵۶۲۲/ ت ۲۷۰۳۴ مورخ ۱۴/۸/۸۲ هیئت محترم وزیران شرکت ها و موسسات فعال در زمینه اعزام دانشجو به خارج از کشور بایستی مجوز رسمی وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری را داشته باشند و تحت نظارت وزارت علوم فعالیت نمایند. هرگونه فعالیت در این زمینه بدون مجوز وزارت محترم علوم غیر قانونی است. جهت دریافت اطلاعات در این زمینه لطفا وبسایت معاونت بورس و امور دانشجویان خارج وزارت محترم علوم (www.saorg.ir) را ملاحظه فرماِئید.